Ръкохватки

TV 6022 - Кръгла ръкохватка за стъклени парапети

TV 6022 - Кръгла ръкохватка

bv6022 кръгла ръкохватка
bv6022 Ръкохватка
wx6022 технически чертеж

TV 6022 – представлява кръгла алуминиева ръкохватка с кухи стени с гумено уплътнение. Може да се използва върху стъкло с дебелина 12-20 мм.

bv6022 кръгла ръкохватка

TV 6022 – представлява кръгла алуминиева ръкохватка с кухи стени с гумено уплътнение. Може да се използва върху стъкло с дебелина 12-20 мм.

bv6022 Ръкохватка
wx6022 технически чертеж

Аксесоари за TV 6022

BV6022F кръгъл конектор

TV6022F
Кръгъл конектор

BV6022B 90 градусово коляно

TV6022B/90
90 градусово коляно

BV6022B 135 градусово коляно

TV6022B/135
135 градусово коляно

BV6022K тапа

TV6022K
Тапа

BV6022S стенен фланец

TV6022S
Стенен фланец

Аксесоари за TV 6022

BV6022F кръгъл конектор

TV6022F
Кръгъл конектор

BV6022B 90 градусово коляно

TV6022B/90
90 градусово коляно

BV6022B 135 градусово коляно

TV6022B/135
135 градусово коляно

BV6022K тапа

TV6022K
Тапа

BV6022S стенен фланец

TV6022S
Стенен фланец

TV 6024 - Квадратна ръкохватка за стъклени парапети

TV 6024 - Квадратна ръкохватка

bv6024 квадратна Ръкохватка
bv6024 Ръкохватка
wx6024 технически чертеж

TV 6024 – представлява квадратна алуминиева ръкохватка с гумено уплътнение. Може да се използва върху стъкло с дебелина 12-20 мм.

bv6024 квадратна Ръкохватка

TV 6024 – представлява квадратна алуминиева ръкохватка с гумено уплътнение. Може да се използва върху стъкло с дебелина 12-20 мм.

bv6024 Ръкохватка
wx6024 технически чертеж

Аксесоари за TV 6024

BV6024F квадратна снадка

TV6024F
Квадратен конектор

BV6024B 90 градусово коляно

TV6024B
90 градусово коляно

BV6024B 135 градусово коляно

TV6024B/135
135 градусово коляно

BV6024K тапа

TV6024K квадратна
тапа

BV6024S стенен фланец

TV6024S
Стенен фланец

Аксесоари за TV 6024

BV6024F квадратна снадка

TV6024F
Квадратен конектор

BV6024B 90 градусово коляно

TV6024B
90 градусово коляно

BV6024B 135 градусово коляно

TV6024B/135
135 градусово коляно

BV6024K тапа

TV6024K квадратна
тапа

BV6024S стенен фланец

TV6024S
Стенен фланец

TV 6023 - Декоративна ръкохватка за стъклен парапет

TV 6023 - Декоративна ръкохватка

bv6023 декоративна Ръкохватка

TV 6023 – представлява декоративна ръкохватка с тънка дръжка и без гумено уплътнение. Може да се използва върху стъкло с дебелина 16 мм.

bv6023 Ръкохватка
wx6023 технически чертеж
bv6023 декоративна Ръкохватка
bv6023 Ръкохватка
wx6023 технически чертеж

TV 6023 – представлява декоративна ръкохватка с тънка дръжка и без гумено уплътнение. Може да се използва върху стъкло с дебелина 16 мм.

Аксесоари за TV 6023

BV6023F правоъгълна снадка

TV6023B/90
90 градусово коляно

BV6023B 90 градусово коляно

TV6023B/135
135 градусово коляно

BV6023B 135 градусово коляно

TV6023F
Правоъгълна снадка

Аксесоари за TV 6023

BV6023F правоъгълна снадка

TV6023B/90
90 градусово коляно

BV6023B 90 градусово коляно

TV6023B/135
135 градусово коляно

BV6023B 135 градусово коляно

TV6023F
Правоъгълна снадка

Свържете се с нас за съвет

Търсите най-добрите аксесоари за вашия проект?
Свържете се с нас и нашите експерти ще Ви помогнат да направите оптималния избор.